Oferta

W ZAKRES NASZYCH USŁUG WCHODZĄ:

ROZBIÓRKI I WYBURZENIA:

 • wyburzenia oraz rozbiórki metodą ręczno-mechaniczną obiektów mieszkalnych ,przemysłowych, gospodarczych oraz wszelkich innych obiektów
 • rozbiórki kominów
 • rozbiórki dróg, parkingów, ogrodzeń
 • demontaż konstrukcji stalowych
 • demontażowe prace ręczne
 • przenoszenie hal (rozbiórka i montaż w nowym miejscu)
 • demontaż kotłów w kotłowniach wraz z utylizacją
 • przemiał gruzu
 • gospodarowanie i utylizacja odpadów pochodzących z rozbiórki
 • utylizacja azbestu (poparte pozwoleniem z Departamentu Ochrony Środowiska)
 • usługa przygotowania dokumentów w celu uzyskania niezbędnych pozwoleń na roboty rozbiórkowe
 • wyrównanie terenu
 • uporządkowanie terenu po rozbiórce

PRACE ZIEMNE:

 • wykopy pod fundamenty (hale, kurniki i chlewy przemysłowe i inne)
 • drenaże
 • skarpowanie
 • makroniwelacje, zagęszczenie terenu, uporządkowanie terenu
 • budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych
 • budowa i układanie sieci instalacji elektrycznych

ROBOTY – NAPRAWY DROGOWE:

 • prace brukarskie
 • budowa dróg żwirowych na podbudowie z kruszywa naturalnego
 • budowa dróg tłuczniowych z wykorzystaniem tłucznia kamiennego lub betonowego

PRACE BUDOWLANE:

 • wykonanie wszelkiego rodzaju usług budowlanych i remontów budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej a także innych obiektów budowlanych
 • modernizacje hal przemysłowych i gospodarczych
 • elewacje
 • instalacje
 • wykończenia